Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Track and field 2019